אגודת “עזרה למרפא” בניהולו של הרב אלימלך פירר מציעה מגוון שירותים רפואיים בכל רחבי הארץ.