סניפי האגודה - עזרה למרפא - עזרה למרפא http://ezra-lemarpe.org Tue, 21 Aug 2018 04:34:35 +0000 Joomla! - Open Source Content Management he-il בית ציפורן - מרכז האגודה http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/115-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94 http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/115-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94

רח' חיד"א 24

פינת רחוב רייך בני ברק

טלפון רב קווי 03-5777000

פקס 03-6161177

]]>
info@joomi.co.il (Super User) סניפי האגודה Thu, 05 Dec 2013 15:58:36 +0000
רמת גן http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/120-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%92%D7%9F http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/120-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%92%D7%9F

רח' לב הזהב 10

בגינת הבושם

טלפון 03-6742622

 

]]>
info@joomi.co.il (Super User) סניפי האגודה Thu, 12 Dec 2013 16:06:48 +0000
יד בנימין http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/121-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/121-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F

האשל 10

מס' טלפון 08-8587713

פקס 08-6416174

]]>
info@joomi.co.il (Super User) סניפי האגודה Thu, 12 Dec 2013 16:09:28 +0000
קרית שמונה http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/122-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94 http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/122-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94

רח' דן דיין 22

טלפקס 04-694-9408

 

]]>
info@joomi.co.il (Super User) סניפי האגודה Thu, 12 Dec 2013 16:12:51 +0000
חיפה http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/123-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94 http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/123-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94

רק שירותי אמבולנסים

מס' טלפון 1599-51-51-61 שלוחה 3

]]>
info@joomi.co.il (Super User) סניפי האגודה Thu, 12 Dec 2013 16:15:34 +0000
רעננה http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/124-%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94 http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/124-%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94

רח' האחוזה 142

מס' טלפון 09-740-1700

פקס 09-740-1600

]]>
info@joomi.co.il (Super User) סניפי האגודה Thu, 12 Dec 2013 16:18:03 +0000
ירושלים http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/125-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/125-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D

רק שירותי אמבולנסים

מס' טלפון 1599-51-51-61 שלוחה 1

]]>
info@joomi.co.il (Super User) סניפי האגודה Thu, 12 Dec 2013 16:19:48 +0000
קדומים http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/126-35-1614 http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/126-35-1614

רח' שוהם 27

מס' טלפון 09-7921447

נןסף 09-7922736

]]>
info@joomi.co.il (Super User) סניפי האגודה Thu, 12 Dec 2013 16:21:27 +0000
ארה"ב - ניו יורק http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/127-%D7%90%D7%A8%D7%94-%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%95-%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7 http://ezra-lemarpe.org/2013-12-04-13-54-26/item/127-%D7%90%D7%A8%D7%94-%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%95-%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7

מס' טלפון 001-718-4359788

]]>
info@joomi.co.il (Super User) סניפי האגודה Thu, 12 Dec 2013 16:24:19 +0000