בית לחיים

רח' חיד"א 26

בני ברק

טלפון רב קווי 073-2229999

פקס 073-2229988