קדומים

רח' שוהם 27

מס' טלפון 09-7921447

נןסף 09-7922736