רמת גן

רח' לב הזהב 10

בגינת הבושם

טלפון 03-6742622