בית ציפורן - מרכז האגודה

רח' חיד"א 24

פינת רחוב רייך בני ברק

טלפון רב קווי 03-5777000

פקס 03-6161177