ילדים של חיים

ארוע חנוכה המרכזי
בתאריך 2011.12.07

חג החנוכה בפתח ואגודת עזרה למרפא מפיקה עבורכם את הארועים הגדולים ברחבי הארץ.