ילדים של חיים - עזרה למרפא - עזרה למרפא http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D 2018-05-26T06:25:01+00:00 Joomla! - Open Source Content Management קליפ חנוכה עה 2016-06-23T15:44:45+00:00 2016-06-23T15:44:45+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/254-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%94 YaronB y@webux.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/621af29360685f88fae4c26f96ed9d8c_S.jpg" alt="קליפ חנוכה עה" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0qqYGcol-TU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/621af29360685f88fae4c26f96ed9d8c_S.jpg" alt="קליפ חנוכה עה" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0qqYGcol-TU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> קליפ חנוכה עד 2016-06-23T15:43:05+00:00 2016-06-23T15:43:05+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/253-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%93 YaronB y@webux.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/28b8f12309e9ac4afaade20e5d04ffc2_S.jpg" alt="קליפ חנוכה עד" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/vusVl9ChcC0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/28b8f12309e9ac4afaade20e5d04ffc2_S.jpg" alt="קליפ חנוכה עד" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/vusVl9ChcC0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> קליפ אילת 2012 2016-06-23T15:41:29+00:00 2016-06-23T15:41:29+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/252-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-2012 YaronB y@webux.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/5fd45095a868b007b05013834dba7a95_S.jpg" alt="קליפ אילת 2012" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/cjxA9v2BsXo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/5fd45095a868b007b05013834dba7a95_S.jpg" alt="קליפ אילת 2012" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/cjxA9v2BsXo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> קליפ חנוכה 2010 2016-06-23T15:40:22+00:00 2016-06-23T15:40:22+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/251-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-2010 YaronB y@webux.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/8ee107fb8e11fa27c5eb0c84c03d7dff_S.jpg" alt="קליפ חנוכה 2010" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="480" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/63JZV-pCbEs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/8ee107fb8e11fa27c5eb0c84c03d7dff_S.jpg" alt="קליפ חנוכה 2010" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="480" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/63JZV-pCbEs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> קליפ אילת 2014 2016-06-23T15:39:09+00:00 2016-06-23T15:39:09+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/250-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-2014 YaronB y@webux.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/e303e2027514497aaa0603a129a3eb42_S.jpg" alt="קליפ אילת 2014" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Hl-i1MyEQqQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/e303e2027514497aaa0603a129a3eb42_S.jpg" alt="קליפ אילת 2014" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Hl-i1MyEQqQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> קליפ מחנה חורף עזרה למרפא אילת 2015 2016-06-23T15:37:28+00:00 2016-06-23T15:37:28+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/249-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-2015 YaronB y@webux.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/3a9297ca78720986dccc8a65ce802a33_S.jpg" alt="קליפ מחנה חורף עזרה למרפא אילת 2015" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zbuJF5qxrHo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/3a9297ca78720986dccc8a65ce802a33_S.jpg" alt="קליפ מחנה חורף עזרה למרפא אילת 2015" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zbuJF5qxrHo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> אירוע חנוכה תשע"ו 2016-06-23T15:32:57+00:00 2016-06-23T15:32:57+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/248-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2-%D7%95 Super User info@joomi.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/0bfc0ce99892772fc285e10ee3943d9a_S.jpg" alt="אירוע חנוכה תשע"ו" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/enKkOq746_I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/0bfc0ce99892772fc285e10ee3943d9a_S.jpg" alt="אירוע חנוכה תשע"ו" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/enKkOq746_I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> קליפ פתיחה קיץ 2015 2016-06-23T14:52:59+00:00 2016-06-23T14:52:59+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/247-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%99%D7%A5-2015 Super User info@joomi.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/b320775de3c297425b69dccc362220a9_S.jpg" alt="קליפ פתיחה קיץ 2015" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6NMDz_6c8qs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/b320775de3c297425b69dccc362220a9_S.jpg" alt="קליפ פתיחה קיץ 2015" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div><div class="K2FeedFullText"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6NMDz_6c8qs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> עזרה למרפא מציג: ארוע המרכזי של חנוכה 2013-11-17T05:55:08+00:00 2013-11-17T05:55:08+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/157-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%92-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94 Super User info@joomi.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/171fc14b49a79ea979710de5b3402b30_S.jpg" alt="עזרה למרפא מציג: ארוע המרכזי של חנוכה" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>חג החנוכה בפתח ואגודת עזרה למרפא מפיקה עבורכם את הארועים הגדולים ברחבי הארץ.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>הארוע המרכזי של חנוכה עבור ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם יתקיים אי"ה ביום ראשון כ"א כסלו 24/11/2013 במלון דיויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. בערב מושקע במיוחד ובהפקה יוצאת דופן יתקבלו האורחים בכניסתם למלון בקבלת פנים מצוות עזרה למרפא ובובות מיוחדות שיגיעו במיוחד עבור הילדים, בלובי המלון המפואר יהנו מטעימות וקוקטיילים משובחים.</p> <p>בתרועת שופרות ובמעגל מתופפים יכנסו האורחים לאולם הכנסים של המלון וישבו סביב שולחנות ערוכים ויהנו מארוחת ערב חגיגית ממיטב מאכלי השפים של המלון. בחלק האומנותי יופיעו:הליצן מס' 1 איציק הליצן, כוכבי ערוץ הילדים, טאוניה זוכת האח הגדול לשנת 2013 זמר הנשמה משה פרץ ולהקתו, ומופע סטנד אפ של הגדול מכולם אדיר מילר כולם ישמחו את הילדים לתוך הלילה. ינחה את הערב מיודענו איל קיציס. ובסיום...אי אפשר בלי הסופגניות ודמי חנוכה שווים במיוחד!!! אז מה שנותר לכם, לטלפן ולהרשם.</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/171fc14b49a79ea979710de5b3402b30_S.jpg" alt="עזרה למרפא מציג: ארוע המרכזי של חנוכה" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>חג החנוכה בפתח ואגודת עזרה למרפא מפיקה עבורכם את הארועים הגדולים ברחבי הארץ.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>הארוע המרכזי של חנוכה עבור ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם יתקיים אי"ה ביום ראשון כ"א כסלו 24/11/2013 במלון דיויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. בערב מושקע במיוחד ובהפקה יוצאת דופן יתקבלו האורחים בכניסתם למלון בקבלת פנים מצוות עזרה למרפא ובובות מיוחדות שיגיעו במיוחד עבור הילדים, בלובי המלון המפואר יהנו מטעימות וקוקטיילים משובחים.</p> <p>בתרועת שופרות ובמעגל מתופפים יכנסו האורחים לאולם הכנסים של המלון וישבו סביב שולחנות ערוכים ויהנו מארוחת ערב חגיגית ממיטב מאכלי השפים של המלון. בחלק האומנותי יופיעו:הליצן מס' 1 איציק הליצן, כוכבי ערוץ הילדים, טאוניה זוכת האח הגדול לשנת 2013 זמר הנשמה משה פרץ ולהקתו, ומופע סטנד אפ של הגדול מכולם אדיר מילר כולם ישמחו את הילדים לתוך הלילה. ינחה את הערב מיודענו איל קיציס. ובסיום...אי אפשר בלי הסופגניות ודמי חנוכה שווים במיוחד!!! אז מה שנותר לכם, לטלפן ולהרשם.</p></div> חיל האוויר למען ילדי עזרה למרפא 2013-06-06T06:09:40+00:00 2013-06-06T06:09:40+00:00 http://ezra-lemarpe.org/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/item/159-%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90 Super User info@joomi.co.il <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/29766e2a37e979b18d18c428ff9c5aba_S.jpg" alt="חיל האוויר למען ילדי עזרה למרפא" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>כמידי שנה מקיים חיל האוויר מסדר כנפיים שבו מוזמנים הטייסים ומשפחותיהם ומפקדי צה"ל.&nbsp;</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>גם השנה חברו יחדיו אגדות עזרה למרפא בראשות הרב פירר וחיל האוויר ומי שעומד בראש הפיקוד האלוף אמיר אשל ובאופן תקדימי בצבא ולרגל 40 שנה למלחמת יום הכיפורים מוזמנים גם ילדים חולי סרטן מכל רחבי הארץ למסדר ענידת הכנפיים לבוגרי בית הספר לטיסה. הילדים יהנו ממופע מרהיב של מטס ומפגן אווירי מרשים במיוחד. האירוע יתקיים אי"ה ביום חמישי י"ט תמוז 27/6/2013 בבסיס חיל האוויר בחצרים. הכניסה בהזמנות אישיות בלבד</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://ezra-lemarpe.org/media/k2/items/cache/29766e2a37e979b18d18c428ff9c5aba_S.jpg" alt="חיל האוויר למען ילדי עזרה למרפא" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>כמידי שנה מקיים חיל האוויר מסדר כנפיים שבו מוזמנים הטייסים ומשפחותיהם ומפקדי צה"ל.&nbsp;</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>גם השנה חברו יחדיו אגדות עזרה למרפא בראשות הרב פירר וחיל האוויר ומי שעומד בראש הפיקוד האלוף אמיר אשל ובאופן תקדימי בצבא ולרגל 40 שנה למלחמת יום הכיפורים מוזמנים גם ילדים חולי סרטן מכל רחבי הארץ למסדר ענידת הכנפיים לבוגרי בית הספר לטיסה. הילדים יהנו ממופע מרהיב של מטס ומפגן אווירי מרשים במיוחד. האירוע יתקיים אי"ה ביום חמישי י"ט תמוז 27/6/2013 בבסיס חיל האוויר בחצרים. הכניסה בהזמנות אישיות בלבד</p></div>