שר העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ וראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט בביקור באגודה

שר העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ וראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט בביקור באגודה

שר העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ וראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט בביקור באגודה. אחת ממטרות הביקור נועדה להציג בפני השר וראש העיר את הפעילות הגדולה הנעשית באגודה ובעיקר את האגפים הקשורים ישירות למשרד העבודה והרווחה וביניהם: פעילות "בית לחיים", מרכז השיקום והבריכה ההידרותרפית ומרכז בכושר והבריאות.

השר וראש העיר הביעו את התפעלותם מכמות הנעזרים בשרותים הרבים ומאיכות השרות המוענקת לחולים חינם וללא כל תמורה