בעזרה למרפא נרתמים למען תושבי הדרום

בעזרה למרפא נרתמים למען תושבי הדרום

במסגרת מערך האמבולנסים של עזרה למרפא נערכו נהגי האמבולנס לתת עזרה וסיוע לתושבי הדרום במהלך כל השנה ובמיוחד בימים אלו שתושבי הדרום עוברים ימים לא פשוטים במבצע "עמוד ענן". 

מסיעים צוותי האגודה את החולים תחת מטר של טילים ורקטות המשוגרים לעברם. החולים מועברים מביתם לבתי החולים והשיקום ע"י נהגים מנוסים שעברו קורסים מיוחדים בהעברת חולים במקרה חירום. את השרות נותנת האגודה בראשות הרב פירר באהבה גדולה וללא תשלום.

Fighting for south