הליכון חשמלי בבריכה השיקומית

הליכון חשמלי בבריכה השיקומית

תעשיית הכסף של מרוצי הסוסים, הציבה אתגר למגדליהם ולאנשי המדע שגויסו במטרה "לסחוט" את מרבית הפוטנציאל שיאפשר לסוס המתמודד במרוץ הסוסים את הביצועים הטובים יותר. החיפוש אחר דרכים לשפר את טווחי התנועה, לחזק את השרירים ולמקסם את יציבות הסוס היה הממריץ לייצור הליכון חשמלי הפועל בתוך המים.

התכונה המופלאה שטבע הבורא ביכולתם של המים להפחית עד למינימום את המשקל הסגולי של הגוף השוהה במים, נוצלה כדי לאמן את הסוסים ליכולת גופנית שאינה קיימת מחוץ למים.

ההתמדה באימון, כך הוכח מהמחקרים, מאפשרת שימור יכולות נרכשות אלה גם בשהייה מחוץ למים, דבר המקנה לסוס המתאמן עליונות על אותם סוסים, משתתפי המרוץ, שלא אומנו במתקן החדש הפועל בתוך המים.

לאחר הוכחת יעילות טיפול זה לסוסים במים, הועתקה ההצלחה גם לתועלת האדם – בכיר הבריאה.

אם ההליכה והריצה המבוקרות בתוך מים טובות לסוסים, הם בוודאי יסייעו גם לאנשים הזקוקים לסיוע בשיקום הליכתם, יציבותם והגדלת טווח תנועות הגפיים שלהם – אמרו הרופאים המומחים בתחומי השיקום הרבים. ואכן, התוצאות היו מפתיעות.

אנשים שהפכו למוגבלים לאחר פציעות קשות או מחלות שפגעו במרכזי העצבים, בשרירים ובמערכת השלד, הצליחו לבצע במים פעולות שהיו נחשבות כבלתי אפשריות עבורם. העובדה שתנועת הרגליים הרצות על משטח ההליכון הנמצא במים, מתבצעת מבלי שנדרש מהן "לשאת" את משקל הגוף, אפשרה להגביר באופן איטי ומבוקר את מהירות הריצה של משטח ההליכון. מאמץ מופחת זה תרם רבות לשיפור סיבולת לב-ריאה של המתאמנים והעקביות באימון במים הגדילה את טווחי הזמן שהמטופלים הצליחו לעבוד ללא הפסקות להתנשמות ושאיפת אוויר.

כדרכה של "עזרה למרפא" פיתוח חדשני זה, הוכנס כחלק מהליך השיקום המקצועי המוענק על ידה במסגרת מרכז השיקום והבריכה ההידרותרפית של האגודה.

העובדה שריצפת הבריכה מתרוממת, מאפשרת את הרמת הרצפה, הכנסת ההליכון החשמלי לשטח הבריכה והורדת משטח הבריכה לגובה המים הרצוי כדי להפעיל את ההליכון באופן היעיל ביותר עבור המטופל.

יתרון הבריכה המתרוממת, מנע את הצורך ברכישת דגם יקר יותר של ההליכון, הכולל מעין אקווריום שההליכון מותקן בו ולתוכו מוזרמים המים לאחר סינונם וחימומם ממתקן צדדי. מיקום ההליכון בתוך בריכה קיימת, חוסך את זמני מילוי וריקון המים כדי להכניס את המטופל ולהוציאו בגמר הטיפול מהמתקן, חוסך את עלויות חימום המים לטמפרטורה הרצויה לטיפול ואת סינון המים וחיטויים בכלור לקראת המשתמש הבא.

גם בפרוייקט חדשני זה, שותפה "ועידת התביעות" כחלק מהסיוע המוגש על ידם לרווחתם של ניצולי השואה בישראל.