סניף חדש ביד בנימין

סניף חדש ביד בנימין

הסרת הלוט נעשתה ע"י הרב פירר ,מייסד האגודה וע"י ראש המועצה המקומית מר אלי אסקוזידו

שפעל רבות להקמת הסניף.

את הסניף תנהל הגברת תקווה מימון תושבת יד בנימין.

סניף זה יסייע לנזקקים בהשאלת מגוון רחב של אמצעי עזר רפואיים כגון :

מיטות בית חולים ,מנופים להרמת חולה ,הליכונים ,כסאות גלגלים , בלוני חמצן , מכשירי אנהלציה ,

משקלים דיגיטליים לתינוקות, משאבות חלב, מכשירי סיטורציה ועוד .

הגברת תקווה מימון מפעילה את הסניף בהתנדבות מלאה יחד עם מתנדבים רבים מהאזור.

אנו תקווה ובעז"ה שהשרות בסניף יסייע לכל נזקק ולכל דורש.

טלפון בסניף: 08-8587713 ,פקס: 08-6416174

שעות הקבלה : ימים א'- ה' שעות : 11:00-12:00 16:00-18:00

בברכת בריאות לכולם !