שאלות שכולנו שואלים

"ההחלטה להמלצה על רופא כמועדף, נובעת מבירור עיקבי על הצלחות גישתו, ביחס לתוצאותיו מהעבר וביחס ליתר הרופאים המתעסקים באותו נושא, האכפתיות שלו והעדכניות שלו."

,"הייעוץ לרוב אינו נקודתי, אלא "שאיבת" נתונים מתמדת. אלא אם כן, נדרש אני לסוגיה שעדיין לא נתקלתי בה בעבר ואז, משתדל אני להגיע לטובי אנשי המקצוע בארץ ובעולם ולהצליב את המידע, לצורך ניפוי המידע המוגדר כפרסומת."

"בנוסף לאמור בסעיף הקודם, אני משתדל להתעדכן אודות מחקרים חדשים מכתבי העת הרפואיים העולמיים, שלעיתים רבות מקבל אני את טיוטת הגיליונות בגרסת הההפצה הראשונית שהיא קדם ההפצה העולמית."

"ודאי, היו פעמים שחזרתי בי מהמלצה זו או אחרת, אך מנגנוני ההצלבה שסיגלתי לעצמי גורמות לנדירותם של מקרים אלו וכמובן בכל עת נושא אני תפילה לבורא עולם שלא תצא תקלה תחת ידי וינחה אותי להעניק את העצה הנכונה לפונים לעזרתנו."

"אינני שואף להיות רופא מן המניין, רופאים, יש די. אך אנשים שיבצעו את תפקידי, כמשקיף חיצוני הרואה את הרפואה ממבט שונה ובלתי תלוי, חסרים ולכן מעדיף אני להישאר בתקן זה."

"נדרשתי לעמל רב, נדנוד לרופאים ורצון להשקיע כדי להבין, כפי שנהגתי בכל אחד מתחומי הרפואה להם נדרשתי."

"ראשית, לדעתי פעילויות האגודה המגוונת ידועות לקהל הרחב, בכל אופן, כמות הפונים גדולה מהיכולת להעניק לכולם מבלי שירגישו מקופחים. ושנית, אדם הנמצא במצוקה מחפש נואשות את כל האפשרויות להיאחז בהם ומטבע הדברים שומע על אפשרות זו מידידים או מידידי הידידים. בכל מקרה דומני שמצדנו פרסמנו רבות את האפשרויות להיעזר באגודה, גם באמצעות התקשורת האלקטרונית, הכתובה ובמודעות שהצבנו בבתי החולים ובמרפאות קופות החולים."

"הרפואה בישראל בהחלט עומדת במקום מכובד מאוד ביחס לרפואה העולמית ועם זאת, מקרים ספציפיים בהם הניסיון הוא אחד ממרכיבי ההצלחה, כמות הניסיון משפיעה באופן ישיר על תוצאות הטיפולים ובמקרים נדירים, הניסיון הישראלי עדיין אינו מספיק כך שלעיתים יש העדפה בהמלצה לקבלת הטיפולים במקומות שצברו יותר ניסיון."

"הסיסמא החרוטה על דגלה של האגודה "כל פונה יענה במלא תשומת הלב והעזרה וללא כל תמורה", סיסמא זו נובעת כדי לאפשר לכל אדם להיעזר מבלי שיהיה מוטרד מהמחשבה אודות התשלום לו יידרש. אין לנו אפשרות לנבור בציציות הפונים כדי לקבוע אמות מידה שיחייבו תשלום ואת גובהו. מעולם לא הותנתה קבלת השרות בתשלום. עם זאת כמעט מעולם לא סירבנו לקבל את תרומת החפץ בכך, למעט מקרים בודדים של אנשים שהתנו את מתן התרומה בקבלת עדיפות לטיפול בעינינם, או קבלת תרומות מגוים שכוונה נסתרת נוספת נלווית לרצונם לתרום."

"זהו נושא ארוך, אך ללא ספק, ישנם לצערי מקרים בהם השיקול הכלכלי משפיעה על איכותו של הטיפול הניתן לחולים בישראל. עלות תרופות ובדיקות יקרות, מהווה שיקול לא מבוטל בבחירת דרכי הטיפול בחולה ודוחק שיקולים עיניניים. כמו"כ השיקול הכלכלי גורם להפסקת מחקרים רבים שללא ספק יכולים לסייע בהצלת חיי אדם."

"כל דבר שיכול לקדם את בריאות הציבור חובה לקדמו ורצוי גם להרחיב את החינוך לרפואה מונעת תוך זהירות מיצירת בהלת וחרדות שווא. העברת המידע לתודעת הציבור חייבת להיעשות בזהירות ובשקלול התועלת מול הנזק העלול להגרם מכך."

"הנושא של מניעת טיפולים רפואיים לחולים סופניים, מבחינתי הינו נושא הלכתי מובהק ועל כל אחד להיוועץ ברבותיו לפני קבלת ההחלטות בעינינו. ציבור הרופאים אינו הופך להיות בעל הזכויות על רצונו של החולה ובוודאי שאינו יכול להכתיב לו או לצרף את המלצתו."