תקציר פעילות

אגודת "עזרה למרפא" הוקמה בשנת 1979 כשמטרתה, הקלת סבלם של החולים ובני משפחותיהם הסועדים אותם, במגוון רחב של פעולות למענם, כאשר הסיסמה שנחרטה על דגל האגודה הינה "כל פונה ייענה במלא תשומת הלב והעזרה"

פעולות האגודה נעשות בשקט ובצנעה הרחק מאור הזרקורים, כשמאות אלפי הנעזרים משמשים כעדים נאמנים לתרומתה של האגודה להקלת מצוקתם הקשה בתקופת התמודדותם עם מחלתם.

עזרתה של האגודה ניתנת לכל פונה מכל גווני הקשת הציבורית ומכל רחבי הארץ וידיהם של מאות מתנדבי האגודה עמוסות בכל שעות היממה ע"מ לעמוד במשימה החשובה המוטלת על שכמם.

כל פעולות האגודה ניתנות לכל פונה וללא כל תשלום!

עמותת "עזרה למרפא" הינה מלכ"ר ומנהלת ספרים כנדרש בחוק בפיקוחו של רו"ח מר זליג ויצמן.

האגודה פועלת במישורים רבים לעזרתם של החולים הכוללים:

 

פעילות האגודה מתבצעת ממרכז האגודה במבנה הנושא את שמם של פסח ז"ל ורעייתו חנה תחי' צפורן, שתרמו מהונם לרכישתו של המבנה המפואר הממוקם ברח'חיד"א 24 פינת רח' רייך, בבני ברק, ומסניפי האגודה ברחבי הארץ.

תקציב האגודה

כאמור, האגודה אינה גובה כל תשלום מציבור הנעזרים. למימוש הסיסמא הטבועה על דגלה של האגודה
"כל פונה יענה, במלוא תשומת הלב והעזרה וללא כל תמורה"
מימון פעולות האגודה נעשה ברובו הגדול מכספי התרומות של ידידי האגודה בארץ ובחו"ל, "ועידת התביעות", הקרן לפיתוח שירותים לנכים שע"י המוסד לביטוח לאומי ועוד קרנות ציבוריות ופרטיות

התקציב השנתי השוטף של האגודה עומד על כ – 20,000,000 ש"ח