פרס ישראל - נימוקים

חבר השופטים שבחר את הרב פירר כחתן פרס ישראל על מפעל חיים בשנת תשנ"ז העלה על הכתב את נימוקיו:
pras-israel
"...מאז הקמתה שוקד הרב על פיתוחה ועל גידולה, בבחינת 'מוסיף והולך' הוא אינו חוסך מעצמו שום מאמץ, ומסייע לרבבות פונים בכל שטחי העזרה הרפואית תוך הפעלתה של מערכת מתנדבים עניפה.
לכל הפונים אליו, משמש הרב פירר עצמו מקור השראה. הוא ניחן במרץ בלתי רגיל המלווה בסבלנות, במאור פנים ובשקט נפשי שהם תנאי הכרחי לעבודה עם צבור חולים, קשישים ונסעדים הזקוקים יותר לסעד נפשי יותר מכל דבר אחר.

אגודת "עזרה למרפא" עוזרת לכל פונה, ללא אבחנה. מגיעים אליה יהודים ושאינם יהודים, דתיים ושאינם דתיים. כל מי שנברא בצלם מקבל יחס חם, אוהב ושווה – עובדה הראויה לציון במיוחד בתקופתינו בחברה הישראלית.

מעלות השחר ועד השעות הקטנות של הלילה ממש, פועלים אנשי "עזרה למרפא" כדי להספיק לספק את כל צורכי החולים, נזקקים והמבקשים את סיועם. בין הפונים גם כאלה שהם רופאים בעצמם, והם מקבלים בדרך כלל את הפניותיו ואת רעיונותיו של הרב.

הרב פירר ונן ובנה מערכת סיוע רפואית לחולים מכל גווני הקשת החברתית. זה שנים מקדיש הרב פירר את כל עיתותיו וכוחותיו לגמילות חסד בהיקף ובגיוון ראויים לציון ובדבקות שאין לה רע.
הוא משמש כתובת נאמנה לכל דורש הנזקק לעזרה רפואית מכל סוג שהוא.
הרב פירר הוא אות ומופת באהבת אדם, במסירות הנפש ובמאור פנים שהוא מעניק לקהל המשחרים לפתחו בכל שעות היממה.
פעולתו המתמדת הנמשכת שלא על מנת לקבל פרס היתה לשם דבר בפי כל ברחבי הארץ ומחוצה לה, רבבות רבות של בני אדם נזקקו ונזקקים לסיועו ומצאו ומוצאים בו סועד וסומך מסור ונאמן.

הרב פירר הוא איש מעלה בפעולותיו שלו ובמעשים הרבים הנעשים מכוחו ומכוח כוחו למען הפרט ולמען החברה.
על כל אלה ראוי הרב פירר לפרס ישראל התשנ"ז בתחום של מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה"