הרב אלימלך פירר

הרב אלימלך פירר

"...מאז הקמתה שוקד הרב על פיתוחה ועל גידולה, בבחינת 'מוסיף והולך' הוא אינו חוסך מעצמו שום מאמץ, ומסייע לרבבות פונים בכל שטחי העזרה הרפואית תוך הפעלתה של מערכת מתנדבים עניפה במאור פנים..." (מתוך הנימוקים לפרס ישראל)

"...מאז הקמתה של אגודת עזרה למרפא שוקד יו"ר האגודה הרב אלימלך פירר על פיתוחה ועל גידולה, בבחינת 'מוסיף והולך' הוא אינו חוסך מעצמו שום מאמץ, ומסייע לרבבות פונים בכל שטחי העזרה הרפואית תוך הפעלתה של מערכת מתנדבים עניפה.

לכל הפונים אליו, משמש הרב פירר עצמו מקור השראה. הוא ניחן במרץ בלתי רגיל המלווה בסבלנות, במאור פנים ובשקט נפשי שהם תנאי הכרחי לעבודה עם צבור חולים, קשישים ונסעדים הזקוקים לסעד נפשי יותר מכל דבר אחר.

הרב פירר כונן ובנה מערכת סיוע רפואית לחולים מכל גווני הקשת החברתית. זה שנים מקדיש הרב פירר את כל עתותיו וכוחותיו לגמילות חסד בהיקף ובגיוון ראויים לציון ובדבקות שאין לה רע. הוא משמש כתובת נאמנה לכל דורש הנזקק לעזרה רפואית מכל סוג שהוא.

הרב פירר הוא אות ומופת באהבת אדם, במסירות הנפש ובמאור פנים שהוא מעניק לקהל המשחרים לפתחו בכל שעות היממה.

פעולתו המתמדת הנמשכת שלא על מנת לקבל פרס הייתה לשם דבר בפי כל ברחבי הארץ ומחוצה לה, רבבות רבות של בני אדם נזקקו ונזקקים לסיועו ומצאו ומוצאים בו סועד וסומך מסור ונאמן."